برنامه‌نویسان

عمومی-فارسی یک پروژه‌ی آزاد است که کد آن تحت پروانه‌ی BSD منتشر شده‌است، نسخه‌ی اولیه توسط کاوه رنجبر گسترش داده‌شده است، حضور برنامه‌نویسان جدید همواره مورد استقبال قرار می‌گیرد.

اگر می‌خواهید در توسعه‌ی این پروژه همکاری کنید، با من تماس بگیرید.