اولین نسخه

اولین نسخه‌ی عمومی-فارسی ارسال شد. سایت Sourceforge راه‌اندازی شده و اولین نسخه به دو صورت Binary و Source ارسال شد.

در پست‌های بعدی توضیحات فنی راجع به این نسخه رو ارسال خواهم کرد.

دیدگاه خود را بیان کنید.